Truy cập nội dung luôn

Giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIV

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự