Truy cập nội dung luôn

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày 2/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2456/UBND-TH về giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII

Xem chi tiết file đính kèm