Truy cập nội dung luôn

Gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 536/UBND-KGVX về gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

Xem chi tiết file đính kèm