Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết mời xem tại đây:

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập Trị sự