Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự