Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Chi tiết mời xem tại đây:

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập Trị sự