Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết văn bản tại file đính kèm 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự