Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Chi tiết xem tại File đính kèm