Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 13/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết xem tại File đính kèm