Truy cập nội dung luôn

Kết quả 1 năm triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Chi tiết văn bản tại file đính kèm 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng biên tập - Trị sự