Truy cập nội dung luôn

Khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Ngày 2/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2906/UBND-LĐUB về khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Xem chi tiết file đính kèm