Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đấu thầu, thi công đảm bảo an toàn lao động

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2952/UBND-QHXD về kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đấu thầu, thi công đảm bảo an toàn lao động.

Chi tiết xem tại File đính kèm