Truy cập nội dung luôn

Nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2417/UBND-CNN về nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết file đính kèm