Truy cập nội dung luôn

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát lại trên địa bàn tỉnh

Chi tiết văn bản tại file đính kèm 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự