Truy cập nội dung luôn

Quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 507/UBND-QHXD về quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Xem chi tiết file đính kèm