Truy cập nội dung luôn

Quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1062/UBND-CNN về quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm