Truy cập nội dung luôn

Quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1106/UBND-KGVX về quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Chi tiết xem tại File đính kèm