Truy cập nội dung luôn

Rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1049/UBND-KGVX về rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Chi tiết xem tại File đính kèm