Truy cập nội dung luôn

Rà soát, thống kê số lượng công chức, vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị ngành văn hoá, thể thao và du lịch

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự