Truy cập nội dung luôn

Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19

Ngày 2/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2908/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19

Xem chi tiết file đính kèm