Truy cập nội dung luôn

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1050/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế.

Chi tiết xem tại File đính kèm