Truy cập nội dung luôn

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 813/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.