Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 968/UBND-NC về  tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

Xem chi tiết file đính kèm