Truy cập nội dung luôn

Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 405/UBND-CNN tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.

Chi tiết xem tại File đính kèm