Truy cập nội dung luôn

Tăng cường quản lý động vật hoang dã

Ngày 6/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2965/UBND-CNN về tăng cường quản lý động vật hoang dã.

Chi tiết xem tại File đính kèm