Truy cập nội dung luôn

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1808/UBND-KGVX về  tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Chi tiết xem tại File đính kèm