Truy cập nội dung luôn

Tham mưu phân bổ nguồn thu từ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự