Truy cập nội dung luôn

Tham mưu thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự