Truy cập nội dung luôn

Thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1152/UBND-NC về thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết file đính kèm