Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 31, UBND tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết văn bản tại file đính kèm 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự