Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Đồng chí Nhữ Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh

Chi tiết mời xem tại đây:

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập Trị sự