Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị nghe báo cáo về tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ Vai Miếu

Chi tiết mời xem tại đây:

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập Trị sự