Truy cập nội dung luôn

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1901/UBND-KSTTHC về thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm