Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Kết luận của Đoàn giám sát của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự