Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Kết luận số 415-KL/TU ngày 11/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự