Truy cập nội dung luôn

Thực hiện quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1036/UBND-CNN về thực hiện quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

Chi tiết xem tại File đính kèm