Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Quyết định số 3615/QĐ-BQP ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Văn bản số 9457/QĐ-BQP ngày 28/8/2019 của Bộ Quốc phòng

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự