Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2398/UBND-KGVX thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về an toàn thực phẩm.

Chi tiết xem tại File đính kèm