Truy cập nội dung luôn

Thực hiện thống kê, theo dõi sức khỏe người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1048/UBND-KGVX về thực hiện thống kê, theo dõi sức khỏe người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm