Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 495/UBND-KGVX về thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết file đính kèm