Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 484/UBND-KGVX về thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết file đính kèm