Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3061/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại File đính kèm