Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày 4/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1119/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm