Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện việc đặt tên, đổi tên xóm, tổ dân phố và phân loại xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng biên tập - Trị sự