Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1742/UBND-CNN về tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

Chi tiết xem tại File đính kèm