Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1745/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại File đính kèm