Truy cập nội dung luôn

Tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 888/UBND-KGVX về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm