Truy cập nội dung luôn

Tổ chức cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 385/UBND-KGVX về tổ chức cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết file đính kèm