Truy cập nội dung luôn

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 534/UBND-KT về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Xem chi tiết file đính kèm