Truy cập nội dung luôn

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1404/UBND-TH về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019.

Chi tiết xem tại File đính kèm